Formació

L’Associació per a la pedagogia Steiner a Mallorca ofereix  un CURS DE FORMACIÓ EN PEDAGOGIA WALDORF-STEINER a Mallorca:

Una educació per a la vida i la llibertat

Aquest seminari transversal, complementari i vivencial d’orientació antroposòfica, vol ser una aportació a la renovació continua de l’educació. Rudolf Steiner va donar les bases d’una metodologia que sorgeix de la llibertat, de la iniciativa i de la creativitat del educador, tant dels pares com dels mestres, donant especial èmfasis al Bo, al Bell i al Veritable.
S’adreça especialment a pares, mares, mestres d’infantil i primària, mares de dia, treballadors socials i a qualsevol persona interessada que treballi amb nins, així com a tots els qui ho considerin valuós per al seu desenvolupament personal i/o professional. La metodologia es participativa i essencialment pràctica per tal de poder desenvolupar la creativitat en una didàctica activa.
Si voleu rebre més informació podeu escriure a waldorfmallorca@yahoo.es o telefonar al 971 88 62 00.