S’ Escoleta

L’any 1998 es va crear l’Associació per a la Pedagogia Rudolf Steiner, associació civil sense ànim de lucre, per donar a conèixer i posar en pràctica la Pedagogia Waldorf-Steiner a l’illa de Mallorca.

L’Associació vol dur a terme aquesta tasca mitjançant dos projectes específics:

a.- Per una banda, el Jardí d’infants S’Escoleta Waldorf, on s’hi desenvolupen activitats per a nins de la primera infància basades en la Pedagogia Steiner, que pren especialment cura del individu, tot afavorint els àmbits del Bé, la Bellesa i la Veritat.
Per tal de respondre a les necessitats vitals dels infants, proposem una pedagogia fundada en el respecte a l’infant i al seu desenvolupament natural, i en el treball de reflexió per acompanyar-lo en les seves necessitats a través de les diferents etapes del seu creixement.

b.- Per altra banda, ART i CULTURA – CAS JAI TIT vol ésser un lloc de trobada amb vocació artística i cultural. A banda de les activitats pedagògiques, s’hi organitzen tot al llarg de l´any vàries firetes, festes, cursos i conferències, seminaris d´art, exposicions i vetllades poètiques i musicals.

L’any 2009 va començar el Seminari de Formació en pedagogia Waldorf-Steiner

En el año 1998 se creó la “Associació per a la Pedagogia Rudolf Steiner”, asociación civil sin ánimo de lucro, para dar a conocer y poner en práctica la Pedagogía Waldorf-Steiner en la isla de Mallorca. La Asociación quiere llevar a cabo esta tarea mediante dos proyectos específicos:

a.- Por una parte, el Jardín de infancia S’Escoleta Waldorf, en el que se desarrollan actividades para niños de la primera y segunda infancia, basadas en la Pedagogía Steiner y que se preocupa especialmente del individuo, favoreciendo los ámbitos del Bien, la Belleza y la Verdad. Con la intención de responder a las necesidades vitales de los niños, proponemos una pedagogía fundada en el respeto hacia ellos y su desarrollo natural, junto a un importante trabajo de reflexión del maestro para acompañarlo en sus necesidades a través de las diferentes etapas de su crecimiento.

b.- Por otra parte, ART I CULTURA – CAS JAI TIT, quiere ser un lugar de encuentro con vocación artística y cultural. A parte de las actividades pedagógicas, se organizan a lo largo del año varias ferias, fiestas, cursos y conferencias, seminarios de arte, exposiciones y veladas poéticas y musicales.

En el año 2009 empezó el primer Seminario de Formación en pedagogía Waldorf-Steiner y en septiembre de 2012 empezó la segunda promoción que finalizará en 2015.